15. august modtog jeg ikke uventet denne formelle mail fra vores trombonist

Bengt Hansson:


Till alla i New Orleans Delight.
Kära spelvänner, nu har den tid kommit, då jag måste avveckla min medverkan i orkestern.Situationen är sådan, att min tid inte längre räcker till för att spela med i bandet.Jag har ju två andra, egentligen heltidsjobb, som kräver mer och mer av min uppmärksamhet.Så ni bör söka ersättare så snart som möjligt.Inbokade spelningar ställer jag upp på i viss mån, men endast i nödfall och bara fram till julen 2004.Jag kan inte heller ta några nya spelningar under denna period och jag vore glad om ni så snart som möjligt löser ersättarfrågan.
Hälsningar Bengt


Jeg kan forsikre jer, at dette på ingen måde vil påvirke vore kommende jobpå en negativ måde. Tværtimod, vil vi fortsætte vor nuværende succes, og forhåbentlig nå nye højder med vor musik. Orkesteret undersøger for
øjeblikket flere muligheder, og I vil blive underrettet når der er en permanent løsning på Bengt’s afløser.

Kjeld Brandt