S/s Trafik af Hjo

Ångfartyget Trafik byggdes 1892 och gick därefter under drygt 60 år i reguljär trafik mellan Hjo i Västergötland och Hästholmen i Östergötland.
Fartyget låg sedan många år i Hjo hamn, där hon nästan helt förföll, innan man beslöt att hon skulle säljas till skrot, men då dök det upp några entusiaster, som fick köpa fartyget för skrotpriset 5 000 kronor.
Efter fem års restaurering på varv och ett år i Hjo hamn stod s/s Trafik klar att åter tagas i bruk, och nu går hon sommartid mellan Hjo och Visingsö. Man kan också hyra henne för charter.
Varje sommar gör hon också några jazzturer, och New Orleans Delight har haft förmånen att stå för musiken vid flera tillfällen.
S/s Trafik, som är ett synnerligen väl bevarat ångfartyg, ägs av den förening, som köpte henne 1972.